“Atliek nepareizi ielikt komatu, lai atbilde būtu nepareiza!” Skolēni neizpratnē par uzdevumi.lv vērtēšanas sistēmu

Alise Kubiloviča

Autors: Alise Kubiloviča

Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ar lielu rūpību un uzmanību iesaistās sadzīvisku konfliktu un nebūšanu risināšanā.

10 komentāri

Kopš skolas zvanu nomainījušas mācības attālināti, arvien vairāk skolēnu jauno mācību vielu apgūst portālā uzdevumi.lv. Arī skolotājiem šī platforma ir parocīga – tur iespējams uzdot kontroldarbus attālināti un pārbaudīt skolēnu zināšanas. Tomēr paši skolēni un viņu vecāki sākuši kritizēt portāla vērtēšanas sistēmu.

Pilnīgi uzvelkos! Skolēns netīšām ielicis atstarpi pirms komata – atbilde uzreiz uzskatīta par nepareizu!

Arī citi skolēni norāda par aplamām kļūdām uzdevumos. Ja skolēni pareizo atbildi uzraksta ar lielo burtu – tā ir nepareiza. Citā gadījumā, ja pēc pareizās atbildes nav ielikts komats, arī tad norādītā atbilde uzreiz ir nepareiza.

Skolotājiem, kuri uzdevuši skolēniem pildīt pārbaudījumus šajā portālā, ir iespēja redzēt visas pareizās un nepareizās atbildes. Gala rezultātā skolotājam jālemj, vai nejaušu pārrakstīšanos uzskatīt par kļūdaini izpildītu uzdevumu.

“Iespējamās misijas” valdes priekšsēdētājs Kārlis Kravis ir skolēnu pusē. Uzskata, ka neuzmanība un pārrakstīšanās nav iemesls, lai pareizi norādītu atbildi vērtētu kā kļūdainu.

Kārlis Kravis
“Iespējamās misijas” valdes priekšsēdētājs

Tai pašā laikā, ja mēs Ventspils uzrakstām bez t burta, tā nav pareiza atbilde. Skolotājam vajag atbildes pārbaudīt, vai tā ir neprecizitāte no uzdevumi.lv puses vai tā ir skolēna kļūda.

Ir pieejami jau gatavi uzdevumi, kurus sagatavojusi portāla administrācija, un tādi, kuru autors ir pats skolotājs. Pēc tā arī jāvadās, ziņojot par nepilnībām.

Edgars Škutāns
uzdevumi.lv direktors

Lai arī kā skolēni un vecāki gribētu, lai neskaidrs rokraksts vai dubultā atstarpe būtu ieskaitīta, ko skolotājs arī reālajā dzīvē izdarītu, dators nav tik gudrs. Iespējams, ar laiku to atrisinās mākslīgais intelekts, šobrīd tādu risinājumu nav.

Martā portālā atrisināti 14 miljoni uzdevumu, par kļūdām ziņojuši divi tūkstoši skolēnu.