“Ar vienu roku dod, ar otru atņem!” Daudzbērnu ģimenei atsaka pienākošos ceļu nodokļa atlaidi

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

106 komentāri

Lai gan daudzbērnu ģimenēm valsts paredz automašīnas ekspluatācijas nodokļa atlaidi, ģimenei ar četriem bērniem no Ventspils atvieglojumu atsaka.

Četru bērnu mamma Vineta nogādāja savu automašīnu tehniskās pārbaudes stacijā Ventspilī 2016. gada decembrī. Tolaik Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) noteica, ka apskates termiņš būs līdz 2018. gada janvārim, apskates uzlīme derīga vairāk nekā gadu.

Kad šogad atkal viesojās tehniskās apskates stacijā, ekspluatācijas nodoklis bija jāmaksā dubultā: par šo un pagājušo, 2017. gadu. Par pērno gadu līdz šim nemaksāja, jo, kā jau iepriekš minēts, apskate veicama vien šogad. Vineta ir pieradusi nodokli samaksāt, kad veic automašīnas tehnisko apskati. Par 2018. gadu ekspluatācijas nodokļa atlaidi 50 procentu apmērā piešķīra, par iepriekšējo gadu – atteica.

Pirms pusotra gada ”Bez Tabu” stāstīja par līdzīgu situāciju, kad daudzbērnu mamma ar savu auto bija viesojusies CSDD 2015. gada decembrī, lai veiktu tehnisko apskati. Arī viņas auto uzlīmi piešķīra uz vairāk nekā gadu – līdz 2017. gada janvārim. Tā kā 2016. gadā nebija jāviesojas tehniskās apskates stacijā, līdz ar to jāsamaksā nodoklis, 2017. gada janvārī viņai nācās maksāt dubultā par esošo un iepriekšējo gadu. Arī toreiz 50 procentu atvieglojumu piemēroja tikai esošajam gadam, savukārt par iepriekšējo gadu nodoklis bija jāapmaksā pilnā apmērā. Kad ”Bez Tabu” izgaismoja šo netaisnību, tautas kalpi rekordātri laboja normatīvo regulējumu un noteica, ka minēto atvieglojumu piemēro arī par iepriekšējo kalendāro gadu, ja nodokļa maksājumu par iepriekšējo kalendāro gadu veic, ievērojot kārtējai transportlīdzekļa valsts tehniskai apskatei noteikto termiņu.

Ventspilnieces, četru bērnu mammas Vinetas gadījums ir atšķirīgs: lai gan viņai pērn nebija jāviesojas tehniskās apskates stacijā, tomēr sieviete neievēroja tehniskai apskatei noteikto termiņu, proti, veica to nevis janvārī, bet gan maijā. Vineta informē, kāpēc kavējusies, uzsver, ka, lai gan kavējusies ar auto tehnisko pārbaudi, viņa ir un paliek četru bērnu mamma.

Vineta
daudzbērnu mamma, kurai atsaka atlaidi

”Es janvārī negāju apskati, jo mājās bija maziņš bērniņš, vairāk staigāju ar ratiem, automašīna stāvēja sētā. Arī finansiālu apsvērumu dēļ neveicu apskati, jo sakarā ar bērna piedzimšanu bija izdevumi, divi maksājumi uzreiz – tie tomēr būtu izdevumi. Mums ir daudzbērnu ģimenes statuss, bet pēkšņi valsts to atņem. Esmu šokēta, ka valsts mums dod, bet tai pašā laikā atņem. Nepamatoti. Ja daudzbērnu ģimenes statuss ir piešķirts, tad ir piešķirts. Kā to var atņemt? Bērni taču nekur nepazūd.”

Pēc viesošanās CSDD Vineta vērsās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ar lūgumu atmaksāt pārmaksātos 50 procentus, tomēr arī VID atteica.

”Protams, mēs cilvēcīgi saprotam šo cilvēku, bet likumdevējs ir izstrādājis šāda veida normas, un VID tās izpilda. VID nevar atmaksāt šajā gadījumā. Ja tehniskās apskates termiņš nav ievērots, diemžēl nepiemēro šo atvieglojumu par iepriekšējo gadu,” teic VID pārstāve Iveta Daukste.

Saeimas deputāts Imants Parādnieks norāda, ka, lai saņemtu atvieglojumus, laikus jāveic saistību izpilde pret valsti.

Foto

106 komentāri