“Apsargs agresīvā tonī man aizrādīja, – ar sunīti iepirkties nedrīkst!” sašutusi pārtikas lielveikala pircēja

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

85 komentāri
“Apsargs agresīvā tonī man aizrādīja, – ar sunīti iepirkties nedrīkst!” sašutusi pārtikas lielveikala pircēja

Rīdziniecei Inesei ir neliela auguma draudzīgs, labestīgs klēpja suns. Ar viņu kopā dodas arī iepirkties, un līdz šim nevienam nekādu pretenziju neesot bijis, taču nupat nācies piedzīvot nelāgu starpgadījumu.  Apsargs viņai neļāvis iepirkties ar sunīti.

Inese ar savu četrkājaino lolojumu rokās devusies iepirkties, taču, tiklīdz iegājusi veikalā, apsargs skarbā tonī krievu valodā viņai aizrādījis, ka veikalā ar suni nedrīkstot. Inese paņēmusi iepirkumu ratus un tajos uz savas somas bērnu  sēdeklītī ievietojusi Riko. Veikt plānoto lielo pirkumu aptuveni 50 eiro vērtībā, turot vienā rokā suni, bet otrā ratus, būtu neiespējami. Apsargs atkal licis pārtraukt iepirkšanos. Inese lūgusi pasaukt veikala vadību, taču arī maiņas vadītāja norādījusi, ka noteikumi paredz, – suns ir jāņem rokās, nevis jāliek iepirkumu ratiņos.

“Maxima Latvija” pārstāvis Jānis Beseris norāda, ka apsargiem un citiem veikala darbiniekiem atgādināts, kā jākomunicē ar klientiem, tas arī jādara valsts valodā. Ar klēpja suni drīkstot iepirkties, ja saimnieks viņu tur rokās vai izņēmuma kārtā somā. Tas tālab, lai nepieļautu pārtikas piesārņojuma risku. Tam piekrīt arī Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve Tatjana Marčenkova, norādot, ka uzņēmumi nedrīkst pieļaut mājdzīvnieku piekļūšanu pārtikas sagatavošanas, pārstrādes un uzglabāšanas vietām. To nosaka normatīvie akti. Veikali gan var norādīt  iekšējās kārtības noteikumos, vai viņi ļauj vai neļauj iepirkties ar mājdzīvniekiem un kādas ir prasības.

Ilze Meistere
PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tirdzniecības uzņēmumi parasti šo jautājumu regulē, iekļaujot aizliegumu uzņēmuma telpās ienākt ar mājdzīvnieku, savos iekšējās kārtības noteikumos, tādēļ pie ieejas daudzās tirdzniecības vietās ir redzama piktogramma, kas liecina par to, ka šajā veikalā ievest dzīvniekus ir aizliegts.

Pārtikas apritē iesaistītais uzņēmums, tirgotājs, ražotājs vai ēdinātājs ir atbildīgs par higiēnas prasību ievērošanu savā uzņēmumā, tostarp nepieļaujot pārtikas piesārņojuma riskus. Tas nozīmē, ka viņš izstrādā savu iekšējo procedūru, ko viņš darīs, lai novērstu pārtikas piesārņojuma riskus. Piemēram, cik bieži viņš mazgās un dezinficēs iepirkumu grozus un ratus, kādā augstumā atradīsies nefasētā pārtika, vai tā vispār būs tirdzniecības vietā.

Veicot pārbaudi uzņēmumā, PVD noteikti pievērsīs uzmanību, kā uzņēmums ievēro higiēnas prasības, tostarp iepirkuma grozu un ratiņu tīrību, īpaši tad, ja tas būs norādījis, ka uzņēmuma telpās drīkst ienākt ar dzīvniekiem. Uzņēmums var ievērot labas higiēnas prakses vadlīnijas, kuras izstrādā pārtikas nozaru profesionālās asociācijas un biedrības.

Savukārt pircējiem, kas ir dzīvnieku īpašnieki, der atcerēties, ka viņiem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi attiecībā pret apkārtējiem. Labturības prasības reglamentējošie normatīvie akti nosaka, ka dzīvnieks nedrīkst apdraudēt un traucēt citiem cilvēkiem un dzīvniekiem. Ja kādam veikala apmeklētājam šķiet, ka cita apmeklētāja suns rada riskus pārtikas drošumam (tā īpašnieks nav izvērtējis visus apstākļus, dodoties uz veikalu ar suni), piemēram, tam izteikti krīt spalva, tas ir nevesels, saimnieks tam ļauj ostīt un pat pagaršot pārtikas produktus, citiem pircējiem ir tiesības vērsties pie veikala administrācijas, kas var pieprasīt nekavējoties dzīvnieku no veikala telpām izvest.

“Rimi” ir līdzīga prakse kā “Maxima”. Ar mazajiem klēpja sunīšiem rokās vai somā ir atļauts iepirkties. Lielie suņi veikalā drīkst atrasties vien gadījumos, ja tie ir speciāli apmācīti pavadīt pircējus ar īpašām vajadzībām.

85 komentāri