“Aizliedza citiem ar viņu runāt!” Morālā vardarbība Rīgas sākumskolā pierādīta, bet ko tālāk?

Baiba Runce

Autors: Baiba Runce

Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kas gatava piedzīvojumiem un avantūrām. Ar tādu pašu kaislību dara arī savu darbu.

71 komentārs

Ceturtās klases skolēna māte uzrunājusi raidījumu Bez Tabu, lai informētu par kādu starpgadījumu, kas noticis pagājušajā mācību gadā Rīgas sākumskolā “Valodiņa”. Mācību stundas laikā viņas dēls “parāvis” sava klasesbiedra krēslu, kā rezultātā bērns sasitis galvu.

Klasesbiedrs nogādāts slimnīcā, lai tiktu kliedētas raizes par smadzeņu satricinājumu. Maija neatbalsta dēla rīcību, taču sievieti pārsteidz, kā situācijā rīkojušies pedagogi. Klases audzinātāja nosaukusi trešās klases skolēnu par stulbo idiotu un jautājusi pārējiem klases biedriem, vai vēlas ar tādu draudzēties.

“Protams, viņa klases biedrus nostādīja pret manu dēlu, un viņš jutās kā izstumtais,” stāsta skolēna mamma. Puisēns aizvests pie direktores, kura pieņēmusi lēmumu skolēnu nosūtīt uz citu klasi. Pirms tam mācību pārzine par to visu bērnu priekšā informējusi skolotāju.

“Viņš raudāja, kliedza, ka viņam nekad nebūs draugi, pieminēja klases audzinātāju. Viņš pusotru stundu nestāstīja, kas notiek, tikai raudāja.”

Visas dienas laikā neviens neesot padomājies par zēnu un pajautājis, kā viņš jūtas. Jāpiemin, ka jau tajā vakarā puika atvainojās bērnam, kurš sasitis galvu, un saņēma piedošanu.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apstiprinājusi morālo vardarbību pret bērnu un lēmusi administratīvi sodīt klases audzinātāju un mācību pārzini, attiecīgi ar 35 un 50 eiro naudas sodu.

Maija vērsusies pie direktores, lai saprastu, kā situāciju risinājusi skolas vadība, taču konkrētu atbildi tā arī nav saņēmusi. Sievietes juridiskais pārstāvis uzskata, ka juridiskie lēmumi, kas pieņemti pret mācībspēku, nesasniedz mērķi. Naudas sods nav situācijas risinājums.

Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija pabeigusi abas administratīvo pārkāpumu lietvedības, vienā gadījumā lēmums stājies spēkā, otrā, par klases audzinātājas atbildību, ticis pārsūdzēts. Šobrīd izglītības iestādei nosūtīta vēstule, lūdzot izvērtēt attiecīgā darbinieka atbilstību bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.

Inga Krastiņa
Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore

Šis darbinieks ir sodīts par emocionālo vardarbību, līdz ar to iestādes vadītājam ir jāvērtē, vai attiecīgais darbinieks var turpināt darbu skolā, vai nevar.

Maijas juridiskais pārstāvis sagatavojis iesniegumu arī Izglītības kvalitātes valsts dienestam un Rīgas domei. Logins akcentē, – galvenais šajā situācijā nav kādu sodīt, bet novērst turpmāku šādu situāciju attīstību. Jurista praksē šis nav pirmais gadījums, kad bērni cieš no morālas vardarbības skolā.

Tagad situācija Rīgas sākumskolā “Valodiņa” ir tāda, ka direktore un klases audzinātāja no skolas ir aizgājušas, bet tajā turpina strādāt mācību pārzine. Direktora pienākumu izpildītāja sola veikt visas normatīvajos aktos noteiktās darbības, kas būs nepieciešamas.

Šobrīd skolai jāizvērtē, vai mācību pārzine neapdraud bērnu veselību, drošību vai dzīvību, un jāsniedz atbilde bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai. Jaunā skolas vadība uzskata, ka tas notiks jau šonedēļ.

71 komentārs