Absurds Tukuma tiesneses lēmums pamatīgi ”iegriež” uzņēmējiem Jaunpils novadā

Artūrs Špaks

Autors: Artūrs Špaks

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš labi orientējas ceļu satiksmes lietās, apdrošināšanas strīdu un dažādu konfliktu risināšanā.

2 komentāri

Kristīnes ģimene pirms 5 gadiem ielaida ūdeni zivju dīķī. Zivju mazuļus divas reizes dienā jābaro, taču jau otro mēnesi piekļūt dīķim ar automašīnu nav iespējams.

Nedienas ar piekļuvi īpašumam sākās brīdī, kad kaimiņi iegādājās vēl vienu īpašumu. Gar tiem ved vienīgais servitūta ceļš uz Kristīnes dīķi. Kaimiņi pēc īpašuma iegādes pieprasījuši dzēst servitūta posmu.

To panākot, Kristīnes īpašums oficiāli atstāts bez jebkāda piekļuves ceļa. Demonstrējot savu uzvaras brīdi, kaimiņi uz ceļa novietojuši pamatīgu šķērsli.

Kristīne
nevar piebraukt pie sava īpašuma

Vienā dienā mums pēkšņi ”aiztaisīja” ceļu. Pagastā mums neko nevar palīdzēt, saka, ka viņi var taisīt ceļu ciet, jo tā rakstīts zemesgrāmatā. Kā lai tiekam mēs?

Uz ceļa novietots betona stabs, kas neļauj ar automašīnu mērot ceļu līdz zivju dīķim. Atpūtnieki, ieraugot nobloķēto ceļu, dodas prom, domājot, ka dīķis ir slēgts.

Saspīlējums starp kaimiņiem pieaudzis brīdī, kad Kristīnes ģimene lauzusi līgumu ar kaimiņiem. Līgums esot paredzējis ģimenes īpašumu bez maksas nodot kaimiņu rīcībā, lai tie varētu apstrādāt zemi.

Turpat blakus dzīvojošā kaimiņiene diskusijās ar Bez Tabu neielaižas. Ieraugot filmēšanas komandu viņa ieiet mājā un izslēdz gaismu.

Lēmumu par servitūta dzēšanu pieņēmusi Tukuma tiesas zemesgrāmatas tiesnese.

Mārīte Hazenfuse
Tukuma rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece

Mēs tagad apskatījāmies Valsts zemes dienesta izsniegto karti un sapratām, ka esam kļūdījušies, tādēļ atjaunojām ceļa servitūtu.

Hazenfuse norāda, ka, pieņemot lēmumu, balstās uz sniegtajiem dokumentiem. Šoreiz nav bijusi informācija, ka ceļa servitūtu kāds izmanto, tādēļ tas ticis dzēsts. Šonedēļ iesaistītās puses no zemesgrāmatas nodaļas saņems paziņojumu par servitūta atjaunošanu.

2 komentāri