“Tas varēja mainīt manu nākotni!” Vidusskolas absolvents pikts par eksāmena vērtēšanā pieļauto lielo kļūdu

7 komentāri

Skolēniem spraigais eksāmenu laiks jau aiz muguras. Tomēr dažiem pārdzīvojumi ar to vien nebeidzas un, tā sacīt, cīņa par galapārbaudījuma atzīmi turpinājās jau ārpus skolas gaiteņiem.

Rīgas Hanzas vidusskolas absolvents Emīls Rainers Strolis nokārto vēstures eksāmenu un ir pilnā pārliecībā par ļoti labu atzīmi. Tomēr, saņemot eksāmenu sertifikātu, rīdzinieku sagaida nepatīkams pārsteigums.

“Man tā kā gadā atzīme ir 9. Es saņemu sertifikātu, bet tur rakstīts – 57%. Es domāju, kas tā par aplamu situāciju, es taču zinu savas zināšanas,” uzsver skolnieks.

Valsts centralizēto eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē Emīls kārto kā izvēles eksāmenu, saglabājot dzelžainu pārliecību par pagātnes notikumu pārzināšanu. Tomēr, paņemot rokās sertifikātu, Emīls aizdomājas, vai cītīgā gatavošanās pirms eksāmena un skolas solos divpadsmit pavadītie gadi tiešām ir vējā izmesti.

Niecīgais 10% novērtējums saņemts eksāmena pirmajā daļā – testā, kur katram ciparam vai attēlam ir jāatrod pareizā atbilde no jau piedāvātiem variantiem. Emīls uzskata, ka tieši šī daļa ir vieglākā.

“Kad es rakstīju to daļu, man likās, ka rakstu pareizi.”

Lai no vaininieku loka izslēgtu Emīla absolvēto skolu, “Bez Tabu” dodas uz Rīgas Hanzas vidusskolu. Direktors gan atrodas atvaļinājumā, taču sazināties izdodas ar direktora vietnieci. “Nākamajā dienā pēc sertifikātiem, ka skatījos, tad redzēju, ka tā dīvaini liekas, ka pirmajā daļā ir maz procentu, otrā, trešā – vairāk. Zvanīju klases audzinātājai, un audzinātāja zvanīja skolēniem un teica, lai viņi tagad tālāk rīkojas. Viņiem pašiem bija jāiet rakstīt iesniegums.”

Emīls pēc tam dodas uz Izglītības un zinātnes ministrijas ēku. Un Valsts izglītības satura centrā atklājas, ka kļūda pieļauta tieši par eksāmeniem atbildīgajā iestādē.

Valsts izglītības satura centrā (VISC) Emīls saņem jaunu sertifikātu. Tur viņš arī uzzina, ka testa vērtēšanā pieļauta kļūda, kas skārusi ne tikai Emīlu.

Pieļautā kļūda konstatēta jau pēc eksāmenu sertifikātu izdalīšanas vidusskolēniem. Līdz ar to daudzi 12. klašu audzēkņi izjuta rūgtuma garšu kaklā. Valsts izglītības satura centrs skaidro, ka tehniskais brāķis skāris 37 dažādu skolu absolventus.

VISC atzīst, ka radusies tehniska kļūme datu apstrādē, ko veikusi datorprogrammatūra.

“Tā ir pilnīgi absurda situācija, ka tā vispār var notikt. Tas varbūt man būtu maksājis pavisam citu dzīves, karjeras opciju,” akcentē Emīls.