Marutai Blūmai no Jaunmuižas ir aizdomas, ka dzejnieks Elfs piesavinājies viņas dzejoļus

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

0 Komentāru

Maruta Blūma no Skrundas novada Jaunmuižas nav tituliem bagāta dzejniece, kaut dzeju raksta jau sen. Ir sacerējusi kādus 60 dzejoļus.

Daudzi Marutas Blūmas dzejoļi tapuši deviņdesmitajos gados. Gribējusi, lai par tiem uzzina sabiedrība un nolēmusi dzejoļus publicēt, Latvijas simtajā dzimšanas dienā dzejoļu krājums būtu kā radīts. Meklējusi, kurš varētu palīdzēt izdot grāmatu.

Kāds ieteicis dzejnieku Elfu. Ar viņu tikusies pagājušā gada vasarā. Jaunais vīrietis solījis, ka viņas dzejoļi līdz gada beigām tikšot izdoti, tiesa gan, ne visi, bet daži. Marutas kundze sūrojas, ka ar dzejnieku neizdodas sazināties jau vairākus mēmešus. Uz telefona zvaniem viņš neatbild. Raizējas, ka Elfs būs piesavinājies viņas dzejoļus un publicēs kā savējos.

Raidījuma “Bez Tabu” žurnālistiem ar dzejnieku tomēr izdodas sazināties. Elfs taisnojas, neesot atbildējis uz Marutas kundzes tālruņa zvaniem, jo sieviete viņu traucējusi pārāk bieži. Neesot blēdis un neesot bijusi doma dzejoļus piesavināties. Kad būs izdoti Marutas Blūmas dzejoļi (krājumā kopā ar citu dzejnieku darbiem), nevarot pateikt, jo tas atkarīgs no finansējuma.

0 Komentāru