Liepājnieki šokā. Nojaukti malkas šķūnīši, ko lietojuši gadu desmitiem

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

TV3 Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un dažādu problēmu risināšanā.

4 komentāri
Liepājnieki šokā. Nojaukti malkas šķūnīši, ko lietojuši gadu desmitiem

Liepājā, Spīdolas ielā, valdīja miers gadu desmitiem, taču tagad tas pagalam. Sākušies šķūnīšu nemieri.

Vietējie iedzīvotāji ir izmisumā, redzot, ka no viņu šķūnīšiem palicis pāri vien čiks un tiek aizvāktas pēdējas būvju paliekas.

Šķūnīšus, kuri atrodas uz pašvaldības zemes, lietojuši jau kopš padomju gadiem. To izvietošana savulaik bijusi saskaņota ar Tosmares kuģu būvētavu, pie kuras mājām malkas glabātuves atradušās. Mūsdienās gan saskaņojuma ar būvvaldi neesot bijis.

Liepājas pilsētas nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis norāda, ka jau pirms gada izvietojuši paziņojumus, lai saved kārtībā būves, kas atradās uz pašvaldības zemes, jo tās bija bīstamas apkārtējiem un degradēja vidi. Tā kā tas netika izdarīts, nolēma nelegālās būves demontēt. Tajās bijuši tikai atkritumi un drazas, bet ne malka vai citas vērtīgas lietas.

Spīdolas ielas iedzīvotāji teic, ka paziņojumus par būvju nojaukšanu neesot saņēmuši un tagad ir problēma ar kurināmā novietošanu. Malka mirkstot zem klajas debess.

Liepājas nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs sola izskatīt iespēju, lai varētu ierādīt zemi, ko varētu nomāt, lai uzbūvētu jaunus šķūnīšus. To izvietošana ir jāsaskaņo ar būvvaldi, un jāveido tādi, kas nedegradē apkārtējo vidi un pilsētas skatu. Bijušajiem šķūnīšu lietotājiem rakstveidā jāvēršas Liepājas pilsētas nekustamā īpašuma pārvaldē un jālūdz rast iespēju nomāt zemi jaunu šķūnīšu izbūvei.