“Tas nav droši!” Juglas neredzīgo ciematā no zila gaisa uzradušās vairākas bišu saimes

Alise Kubiloviča

Autors: Alise Kubiloviča

Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ar lielu rūpību un uzmanību iesaistās sadzīvisku konfliktu un nebūšanu risināšanā.

20 komentāri

Dažu soļu attālumā no Juglas neredzīgo ciemata mājas radušas vairākas bišu saimes. Teritorija ir norobežota, tomēr apkārtējiem iedzīvotājiem tās šķiet bīstamas.

Satiktie iedzīvotāji stāsta, ka vasaras mēnešos ciematā bieži tiekot rīkoti koncerti un citi pasākumi, kurus cilvēki labprāt apmeklē, izvēloties sēdēt uz zemes vai apkārt esošajiem soliņiem. Tagad tas būšot bīstami, jo bites varot iedzelt.

Tāpat Juglas ezera nomali iecienījušas mātes ar bērniem, kuras turp dodas pastaigās. Arī tas būšot jāatliek, lai pasargātu atvases no bites dzēliena.

Bites un norobežojums uzradies vienas dienas laikā. Iepriekš baumu līmenī cilvēki dzirdējuši par ieceri bites nogādāt ciematā, tomēr apliecinājums, ka tas arī noticis, nācis kā zibens no skaidrām debesīm.

Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe stāsta, ka kopā ar bitenieku teritorija esot izstaigāta krustu šķērsu. Beigu beigās, izvēlēta konkrētā vieta, kas esot vispateicīgākā bitēm un drošākā apkārtējiem iedzīvotājiem.

Svetlana Sproģe
Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja

“Bites var ierīkot tikai saskaņā ar noteikumiem – 25 m attālumā no dzīvojamām mājām. Tas arī ir ievērots. Iepriekš nekāda publiskā apziņošana netika izziņota, jo tas notika ļoti ātri. Nav mums īpaši aktīvi cilvēki uz apspriešanām.”

Juglas ezera nomale par labu bišu dravām izvēlēta kļavu dēļ, kuras apkārtnē ir kuplā skaitā. To apstiprina biškopis Jānis Eihvalds, kuram pieder teritorijā esošās bites. Viņš vēlas cilvēkus nomierināt un stāsta, ka kukaiņiem cilvēki neinteresējot.

Jānis Eihvalds
biškopis

“Viņas ir nodarbinātas ar savu darbu, viņām interesē tikai nektārs. Vasarā, kad zied baltais āboliņš un cilvēks staigā ar plikām pēdām, var gadīties kāds dzēliens. Tomēr jāuzsver, ka šajā teritorijā baltais āboliņš neaug.”

Kļavas ziedēšot vēl divas nedēļas. Pēc tam bites vedīšot prom. Tomēr biškopis ir cerību pilns, ka tā varētu nebūt pēdējā kukaiņu viesošanās reize Juglas ezera nomalē.

Foto