Saimnieci Ventspils pusē pārsteidz apdrošinātāju rēķins par kaimiņu noplūdināšanu

Oļegs Visockis

Autors: Oļegs Visockis

66 komentāri

Pērnā gada pavasarī Anna ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi daudzstāvu nama miteklī Tārgales pagasta centrā, Ventspils novadā. Tā paša gada rudenī notiek nelaime, kā sekas Annas ģimene izjūt vēl šobaltdien.

Anna

9. septembrī noplūda no mana dzīvokļa ūdens kaimiņienei. Jā, tāds negadījums bija, šoreiz es esmu vainīgā persona. Es to atzīstu, bet saņēmu vēstuli no apdrošināšanas kompānijas vēstuli 18. martā, ka man ir jāatmaksā līdz aprīļa beigām tā kā piedziņas summa.

Atklājas, ka nopludināšanas brīdī Anna vēl nebija veikusi īpašuma apdrošināšanu. Un tagad apdrošināšanas kompānija ”Compensa” vēršas ar regresa prasību pret vaininieci, kurai jāsedz cietušā mitekļa remonts.

Anna

Summa ir 798,07 eiro, pamatojoties uz aktu. Kad sāku interesēties apdrošināšanas kompānijā, kas veicis šo aktu, jo šeit ir minēta veļasmašīnas automāta noplūde, kā viņi to zināja.

Tā brīža apsaimniekotājiem jeb Tārgales pagasta pārvaldes pārstāvjiem pat nebija jāmēro pārāk tāls ceļš, jo no daudzstāvu ēkas, kurā notika noplūde, līdz vietējai pagastmājai ir nepilni 100 metru.

Anna gan akcentē, ka neviens neesot jautājis vai interesējies par situāciju, kā izskatās ūdens noplūdes vietā. Arī parakstīt sagatavoto aktu neviens neesot prasījis. Viņasprāt, summa esot pārāk liela. Saimniece vēl arī akcentē, ka uzreiz pēc nelaimes kaimiņi atzinuši, ka skāde neesot pārāk liela, taču pēc dažām dienām Anna uzzina, ka pirmā stāva iemītnieki jau ir vērsušies pie apdrošinātājiem.

saruna ar noplūdinātā dzīvokļa iedzīvotāju

Nezinu, es nebiju mājās, kad tas viss notika. Man sieva bija mājās. Bet būšana bija.

Bez Tabu: Kas aptuveni bija sabojāts.

Nu, kā, lamināts viss augšā.

Bez Tabu: Tā kā uzpūties?

Nu, ja.

Bez Tabu: Remonts jau ir uztaisīts.

Nē, nekas nav uztaisīts.

Bez Tabu: Var redzēt kaut kādus bojājumus?

Iekšā te neviens nenāks.

Apsekošanas aktu veica pašvaldības darbinieki. Dzīvokļa saimniece strādā Ventspils novada skolā – arī pašvaldības iestādē. Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju sastapt neizdodas, taču vēlāk saņemtajā vēstulē norādīts, ka nekādu interešu konflikta te neesot.

Anna gan vēlas uzzināt, “vai ir godīgi, ka apsekošanas akts tiek sastādīts bez vainīgā dzīvokļa īpašnieku klātbūtnes, aktu nelūdz parakstīt un apdrošināšanas kompānija paļaujas uz šādiem aktiem.

Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītājs Vitolds Peipiņš atbild, ka kārtība, kādā tiek fiksēti radušies bojājumi neesot strikti reglamentēts. Faktu apstiprina ar aktu. Parasti dzīvokļa īpašnieki vēršas pie pārvaldnieka, lai fiksētu noliešanas faktu. Aktā tiekot ierakstīta informācija par notikušo nelaimi, nereti arī tiekot uzskaitīta nodarītās skādes apjoms.

Ideālā gadījumā aktu aizpilda, klātesot vainīgajai pusei. Vai arī tiek papildus apsekots arī vaininieka dzīvoklis. Annas gadījumā neviens par to neesot interesējies, tāpēc regresa prasība Tārgales pagasta iedzīvotājai esot kā zibens no skaidrām debesīm.

Anna

Tikpat labi es arī varu kaut ko uz sienas uzliet, sastādīt aktu un piedzīt naudu.

Sazinoties ar nopludinātā dzīvokļa saimnieci, saņemam video, kas uzņemts neilgi pēc konkrētās nelaimes. Redzams, ka aiz tapetēm ir sakrājies ūdens, kā arī grīda ir viscauri slapja. Saimniece telefonsarunā uzsver, ka mitekli apsekoja arī apdrošināšanas kompānijas eksperts.
“Compensa” apdrošināšanas kompānija

Apdrošinātājs, veicot cietušā dzīvokļa apsekošanu, ir izmantojis sertificēta eksperta pakalpojumu, lai novērtētu tieši ūdens noplūdes dēļ radītos zaudējumus un korekti aprēķinātu nepieciešamo apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

“Ja es būtu cietusī persona, es noteikti rīkotos tāpat. Bet varbūt varēja mazliet cilvēcīgāk, pajautāt, vai ir apdrošināšana, vai grasāmies kaut kā finansiāli samaksāt pa nodarīto,” rezumē Anna.

Neilgi pēc kaimiņu nopludināšanas Anna tomēr veikusi sava dzīvokļa apdrošināšanu. Saimniece vēlējās ne tikai gūt skaidrību par formalitātēm, kā tiek fiksēti šādi negadījumi, bet arī aicināt citus iedzīvotājus neatkārtot ģimenes kļūdu.

66 komentāri