Daudzi uzņēmumi pat nenojauš, ka nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību un var pieteikties valsts atbalstam!

Baiba Runce

Autors: Baiba Runce

Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kas gatava piedzīvojumiem un avantūrām. Ar tādu pašu kaislību dara arī savu darbu.

Pievienot komentāru

Uzņēmumi, kuriem piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kuri reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā, var pieteikties valsts atbalsta programmai, kuru īsteno Latvijas Attīstības finanšu institūcija “Altum”. No Eiropas Sociālā fonda pieejami 12 miljoni eiro atbalsta naudas.

Sociālās uzņēmējdarbības primārais mērķis nav peļņas gūšana, bet gan labuma sniegšana sabiedrībai. “Altum” programmu attīstības departamenta vadītāja Madara Dambe-Krastkalne novērojusi, ka daudzi uzņēmēji pat neapzinās, ka viņu ikdienas darbs atbilst sociālā uzņēmuma principiem.

Madara Dambe-Krastkalne
“Altum” programmu attīstības departamenta vadītāja

Grantu programma ir vienreizējs un unikāls pasākums Latvijā. Sociālajiem uzņēmējiem ir iespēja saņemt atbalstu līdz pat 90% apmērā no projekta izmaksām. Sociālie mērķi gan nav vienīgais kritērijs, tiek vērtēta arī projekta dzīvotspēja un ekonomiskā pamatotība.

Atbalstu var saņemt gan uzņēmējdarbības uzsākšanai, gan tās attīstībai. Šobrīd “Altum” noslēgti četri līgumi, vairāki ir procesā, pagaidām tiek prognozēts, ka Eiropas sociālā fonda atbalsta nauda pietiks vairāk nekā 200 uzņēmumiem.

Sociālais uzņēmums “Visi var” Siguldā

Raidījums “Bez Tabu” viesojās Siguldā, kur durvis vaļā vēris labdarības veikals “Visi var”, tā nosaukums atbilst sociālā uzņēmuma nostājai. Strādājot biedrībā “Cerību spārni”, tās valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina pārliecinājusies, ka par noderīgu darbinieku var kļūt ikviens, tikai jādod iespēja.

Eva Viļķina
biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja

Biedrībā “Cerību spārni” mums jau ir astoņas dažādas darbnīcas, kurās tiek iesaistīti cilvēki ar dažāda veida invaliditāti, katram tiek piemeklēts darbiņš, kuru viņš atbilstoši savām spējām var izdarīt. Arī cilvēkiem ar smagākiem funkciju traucējumiem var piemeklēt atbilstošu nodarbošanos.

Biedrības ražošanas darbnīcās cilvēki ar invaliditāti apgūst dažādas prasmes, un labdarības veikalā iespējams iegādāties viņu gatavotās preces. Ienākumi tiek ieguldīti ražošanas attīstībā, lai cilvēkiem būtu, kur strādāt. Arī labdarības veikalā tiek nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, ļaujot darbiniekiem pašiem noteikt savu darba laiku.

Biedrībai ir vairāki nākotnes plāni, šobrīd tiek izstrādāts kokapstrādes darbnīcas projekts, kuru plānots pieteikt “Altum” sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmai.

Foto