Arestēta korupcijas skandālā ierautā Brandava jaunā māja kāpu aizsargjoslā

Artūrs Špaks

Autors: Artūrs Špaks

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš labi orientējas ceļu satiksmes lietās, apdrošināšanas strīdu un dažādu konfliktu risināšanā.

Pievienot komentāru

”Rīgas satiksmes” bijušais augsta ranga darbinieks Aleksandrs Brandavs bija iecerējis kāpu aizsargjoslā Kaltenē uzbūvēt divstāvīgu privātmāju. Šobrīd būvniecības ieceri ir apturējis īpašumam uzliktais arests.

Kopš “Bez Tabu” iepriekšējās viesošanās Kaltenē Brandava topošā ēka nemaz nav mainījusies. Celtniecības darbi ir apturēti, strādniekus nekur nemana. Tāpat aizvesta arī pārvietojamā tualete. “Bez Tabu” jau iepriekš vēstīja par ”Rīgas satiksmes” korupcijas skandālā ierautā Aleksandra Brandava privātmājas būvniecību kāpu aizsargjoslā.

Brandava divstāvu nams, kas atrodas aptuveni 100 metru attālumā no krasta līnijas, ir iežogots. “Bez Tabu” rosīšanos ap māju rūpīgi uzrauga blakus īpašumā dzīvojošas sievietes. Sarunā ar filmēšanas komandu viņas norāda, ka šovasar celtnieku rosība nav manīta, arī ēkas īpašnieks neesot manīts.

Rojas novada domē raidījumam apliecina, ka būvobjektā rosība vairs nav manīta. Korupcijas skandālā ierautais Brandavs vai viņa pilnvarotā persona šo mēnešu laikā domē nav rādījusies. Būvatļauja gan izsniegta uz 8 gadiem, un novada vadība vēl joprojām ir pārliecināta par savu lēmumu pareizību, atļaujot kāpu aizsargjoslā būvēt privātmāju.

Eva Kārkliņa
Rojas novada domes priekšsēdētāja

Pēc jūsu pirmā sižeta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija mums pieprasīja dokumentus, tā bija laba iespēja vēlreiz tos caurskatīt. Saistībā ar dokumentiem mums nav pamata teikt, ka tur (Brandava īpašumā) darīt neko nedrīkst. Tas nav pašvaldības vienpusējs lēmums.

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste raidījumam atzīst, ka ministrija saņēmusi atbildes uz saviem jautājumiem. ”Paskaidrojums no pašvaldības ir saņemts, un būvatļauja ir izdota likumīgi,” e-pastā norāda ministrijas pārstāve.

Ekonomikas ministrija atkārtoti Rojas būvvaldei pieprasījusi dokumentus. Kāpu joslā būvniecība ļauta vietā, kur iepriekš nav atrasti pamati. Tie bijuši pārdesmit metrus tālāk. Tas nozīmē, ka nākotnē citi privātīpašnieki, pamatojoties uz Brandava gadījumu, var pieprasīt līdzīgas tiesības apbūvēt noteiktu zemesgabalu, nevis sākt būvniecību uz atrastiem pamatiem.

Olga Feldmane
Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore

Galvenais, uz ko mēs mēģinām rast atbildi, ir, vai likuma regulējums vietā, kur iepriekš bijusi apbūve attiecas uz vietu, kur konstatēta apbūve, vai uz visu zemes vienību. Tas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jautājums.

Feldmane norāda, ka Rojas novada pašvaldības apbūves noteikumi neatbilst būvnormatīvā iekļautām prasībām. Ēkas stāvos esot jāieskaita gan jumta stāvs, gan mansarda stāvs.

Būvatļaujas izsniegšanas apstrīdēšanas termiņš jau sen beidzies. Par ēkas turpmāko likteni var lemt vietvara, ministrijas spēkos neesot ietekmēt konkrēto gadījumu.