Artūrs Špaks

Autors: Artūrs Špaks

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš labi orientējas ceļu satiksmes lietās, apdrošināšanas strīdu un dažādu konfliktu risināšanā.

Komentāri

Bez Tabu bērzu sulu paraugus ieguva trīs dažādās vietās – Garkalnes, Iecavas un Auces novados. Ja Garkalnes novadā iegūtā sula tiek tecināta savām vajadzībām, tad Iecavas un Auces novadā tas tiek darīts peļņas nolūkā.

Iegūtos paraugus nogādājam zinātniskajā institūtā Bior, kur jomas eksperti pārbauda, kādus ķīmiskus elementus sulas satur.

Laboratorijas darbiniekiem izdevies atklāt, ka savām vajadzībām tecinātajā sulā konstatēta koliformu klātbūtne, kas nozīmē, ka piesārņojumu radies cilvēku rīcības rezultātā.

Elīna Ciekure
“BIOR” riska novērtēšanas un epidemoloģijas nodaļas vecākā eksperte

Koliformas radušās nevis no koka, bet no traukiem, cilvēka. Šo piesārņojumu rada paši cilvēki, jāpievērš uzmanību tam, kādā iepakojumā sulu tecinām.

Latvijas zinātnieki bērzu sulu sastāvu pārbauda trešo gadu. Līdz šim tajās nav atrastas vielas, kas norādītu, ka sulas nebūtu ieteicams lietot uzturā. Bez Tabu bērzu sulu paraugos ķīmiskais sastāvs ir samērā līdzīgs, atšķiras vien dažas nianses. Ciekure uzsver, ka sulu sastāvs atkarīgs no bērza augšanas vietas, koka sugas un pat laika, kad sula tecināta – sulu sezonas sākumā vai beigās.

Elīna Ciekure
“BIOR” riska novērtēšanas un epidemoloģijas nodaļas vecākā eksperte

Daži, iespējams, toksikie elementi, kā arsēns, svins atrasti mazās koncentrācijās, kā fons. Tik pat daudz var atrast arī cilvēka organismā. Labie elementi – kalcijs, kālijs, cinks, dzelzs atrasti lielās koncentrācijās, kas parāda šo sulu labās īpašības.

Sulās no cukuriem dominē glikoze un fruktoze. Litrā bērzu sulas ir aptuveni 8 grami cukura.

Foto

Lasi vēl