Arbūzu ēdājs sit pie trauksmes zvana. Ogu sastāvā esot aizdomīgi daudz nitrātu

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

TV3 Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un dažādu problēmu risināšanā.

Pievienot komentāru
Arbūzu ēdājs sit pie trauksmes zvana. Ogu sastāvā esot aizdomīgi daudz nitrātu

Rīdzinieks Kaspars no Krievijas iegādājies ierīci, ar kuru var veikt testēšanu augļiem un dārzeņiem un uzzināt, cik daudz nitrātu tie satur? Kaspara veiktais eksprestests uzrāda, ka arbūzā nitrātu daudzums ir 126 mg/kg . Pieļaujamā norma esot 60 mg/kg .

Kaspars par ierīci samaksājis divus ar pusi simtus eiro. Uzskata, ka  rādījumiem vajadzētu būt precīziem. Aizdod ierīci, lai arī raidījuma “Bez Tabu” žurnālisti varētu veikt mērījumus. Veicot testēšanu arbūziem no trim tirdzniecības vietām, testeris uzrāda palielinātu nitrātu daudzumu visos trijos arbūzos. Lai pārliecinātos, cik ļoti ierīces rādījumiem var ticēt, “Bez Tabu” žurnālisti visu triju arbūzu paraugus nodod testēt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” laboratorijā.

”BIOR”  ķīmijas eksperte skaidro, ka nitrāti ir slāpekļskābes sāļi. Uzkrājas augļos un dārzeņos, ja tiek izmantots minerālmēslojums. Latvijā gan neesot noteikta maksimālā pieļaujamā nitrātu norma arbūzos.

Arī Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve Tatjana Marčenkova akcentē, ka Eiropas Savienībā nitrātu maksimāli pieļaujamo normu pārtikas produktos nosaka Komisijas regula, bet tajā nitrātu norma arbūziem nav noteikta. Nitrāti uzglabāšanas laikā sadalās. Līdz ar to jebkura augļa vai dārzeņa uzglabāšanas laikā to kļūst aizvien mazāk. To daudzums samazinās, arī mazgājot un skalojot augļus vai dārzeņus.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtā ”BIOR” laboratorijā iegūtie rezultāti liecina, ka visos trijos arbūzu paraugos nitrātu daudzums ir pat mazāks nekā 20 mg/kg.

Eksperti skaidro, ka rezultāti, kādi bija, veicot testēšanu ar ierīci, atšķiroties no laboratorijā iegūtajiem, jo metodes esot dažādas. Uzticas akreditētā laboratorijā iegūtajiem rezultātiem. Turklāt ierīce, ko iegādājies arbūzu pircējs Kaspars, esot paredzēta Krievijas tirgum. Tur maksimālā pieļaujamā nitrātu norma arbūzos tiešām esot 60 miligrami uz kilogramu.

Eksperti mierina, ka mūsu arbūzus varot ēst droši, vismaz nitrātu tajos tikpat kā neesot.