Cik stundu dienā bērns drīkst strādāt? VDI brīdina par nelaimes gadījumu riskiem!

Komentāri

Vasaras brīvlaiks daļai skolēnu ir bezrūpības un izklaižu laiks, bet daudzi jaunieši steidz gūt pirmo darba pieredzi. Valsts darba inspekcija 2017. gadā atklājusi 21 pārkāpumu, kas saistīti ar nepilngadīgo nodarbināšanu, piemēram, nosakot vairāk darba stundu, nekā likums atļauj. “Bez Tabu” saņēma ziņas par kādu pusdienu restorānu Rīgā, 14 gadus veci jaunieši strādājot vairāk stundu, nekā nosaka likums.

Raidījumu “Bez Tabu” uzrunāja kāds anonīms ziņotājs, kurš ir pārliecināts, ka pusdienu restorānā “Nāc un ēd!” tiek nodarbināti 13 un 14 gadus veci skolēni. Lai gan kafejnīcas darba laiks ir no 9.00 līdz 17.00, jaunieši strādājot 10 stundas dienā.

No rīta pusdienu restorānā bija vairāki darbinieki, arī divi skolēni (meitene un zēns), protams, precīzu vecumu noteikt nevarēja. Abi jaunieši palīdzēja sagatavot kafejnīcu darbam, mizoja apelsīnus, iznēsāja ēdienu traukus, vēlāk arī paši ieturēja maltīti. Pēcpusdienā, kad bija pagājušas jau vairāk nekā četras stundas, jauno meiteni kafejnīcas telpās vairs nemanīja, taču klientus pie pārtikas svariem apkalpoja zēns, arī pienesa svaigi spiestu sulu, uzkopa iekārtas.

Uzņēmuma pārstāvis Askolds Valbahs uzreiz piekrita intervijai ar “Bez Tabu”. Uzņēmums nodarbinot trīs 14 gadus vecus skolēnus, kuri strādājot četras stundas dienā, un pat ne visas dienas nedēļā. “Viņi nāk uz darbu, mainās, ir pusdienu pārtraukums, viņi ēd pusdienas,” skaidroja Askolds Valbahs.

Ir noslēgti darba līgumi, vecāki devuši piekrišanu, jaunie darbinieki nedrīkstot cilāt smagumus, strādājot kā viesmīļi, uzturot tīru un kārtīgu tirdzniecības zāli. Jaunais puisis, kuru raidījums “Bez Tabu” ievēroja gan no rīta, gan pēcpusdienā, esot radinieks. “Viņš atbrauca, lai es ar viņu kopā aizietu pie ārsta, lai viņš izietu visas pārbaudes,” paskaidroja Askolds Valbahs.

Valsts Darba
Inspekcijas komentārs

Atļauts nodarbināt nepilngadīgas personas, kuras sasniegušas 13 gadu vecumu. Personas vecumā no 13 līdz 15 gadiem drīkst nodarbināt tikai vieglā, veselībai nekaitīgā darbā, saņemot vecāku rakstveida piekrišanu. 13 un 14 gadus vecas personas drīkst būt nodarbinātas vasaras periodā 4 stundas dienā vai 20 stundas nedēļā, mācību perioda laikā darba laiks ir tikai 2 stundas dienā vai 10 stundas nedēļā.

Ja persona sasniegusi 15 gadu vecumu, tad līdz pilngadībai var strādāt 7 stundas dienā vai 35 stundas nedēļā. “Nepilngadīga persona ir nepieredzējusi, ir cita uzmanība, cita pieredze, viņa daudz ātrāk nogurst, un var rasties nelaimes gadījumu riski,” skaidro Valsts darba inspekcijas Konsultatīvā centra vadītāja Zaiga Strode.

Izmeklēti pieci nelaimes gadījumi

Piemēram, 2017. gadā Valsts darba inspekcija izmeklēja 5 nelaimes gadījumus, kuri notika ar nepilngadīgām personām darba laikā. Turklāt nepilngadīgie nevar strādāt darbus, kas saistīti ar alkohola un tabakas apriti, pat ja tiek novākti vai mazgāti netīrie trauki, kuros bijis alkohols. Par pārkāpumiem Valsts darba inspekcija var saukt darba devēju pie administratīvās atbildības un, izskatot lietas apstākļus, piemērot arī administratīvo sodu.

Likums arī uzliek par pienākumu darba devējām novērtēt darba vides riskus tajā vietā, amatā, kuru veic nepilngadīga persona, ar šo darba riska vides novērtējumu rakstveidā ir jāiepazīstina vecāki, inspekcija aicina vecākus būt līdzatbildīgiem par nepilngadīgā bērna nodarbināšanu, un vērtēt to, kādi darba vides riska faktori ietekmēs bērnu, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem vai kaitējuma veselībai.

Foto

Lasi vēl