Bērnudārzā atļauts iekļūt klaunam, lai nodarbotos ar aģitāciju! Bērnu vecāki sašutuši

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

TV3 Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un dažādu problēmu risināšanā.

4 komentāri
Bērnudārzā atļauts iekļūt klaunam, lai nodarbotos ar aģitāciju! Bērnu vecāki sašutuši

Pirmsskolas izglītības iestādes ”Zīle” audzēkņa mamma ir sašutusi par bērnudārzā  notikušo. Olaines bērnudārzā audzēkņi aplaimoti ar ”brīvbiļetēm” uz cirku, par kurām bērna mamma Alla nebūt nav priecīga.

Māmiņa uzskata, ka, izmantojot bērnus, uzņēmums, kas piedāvā cirka izrādi, vairo peļņu.

Alla
Bērna mamma

Bērns stāstīja, ka grupiņā bijis klauns, ticies ar bērniem. Manai meitai ir paniskas bailes no klauniem. Jautāju skolotājai, kas par klaunu, viņa atbildēja, ka no cirka. Laikam jauks mārketings, aicinājums doties uz cirku.

Bērniem izsniegtas brīvbiļetes, bet pieaugušajiem gan jāpērk. Tās maksā no 9 līdz 15 eiro.

Vai tiešām tagad jebkurš uzņēmums var reklamēties pirmsskolas izglītības iestādes telpās?!

Ar vadītāju pārrunas veikt nav jēgas, jo, ja neesi augstāk stāvošā persona, tad viņa neieklausīsies!

Raidījuma “Bez Tabu” žurnālisti sazinās ar PII “Zīle” vadītāju, taču viņa no intervijas atsakās. Arī tiekoties klātienē, apstiprina to pašu:

-Es nesniegšu nekādus komentārus.

-Kāpēc?
-Es nesaskatu te kaut kādu būtību, kur vajadzētu kaut ko. Neko mēs nepārkāpām, nekas nav izdarīts. Viss ir tikai par labu bērnam.

-Vai nepietiktu, ka būtu atļauts izvietot tikai afišu, nevis apstaigāt grupiņas un aicināt uz cirku? Tas tomēr ir komercpasākums.

-Atbrīvojiet, lūdzu, telpas!

Olaines novada domes pārstāve Mārīte Rūja par konkrēto gadījumu stāsta, ka pašvaldības nostāja ir nejaukties bērnudārzu iekšējā darbā, kādā veidā vecāki uzzina par papildu izglītības vai izklaides iespējām novada bērniem. Uzticoties bērnudārza vadītājai, un tā ir viņas atbildība, kādām personām atļauj iekļūt bērnudārzā. Šai gadījumā grupiņās bijis klauns un atstājis reklāmas materiālus.

Mārīte Rūja

Mēs pieņemam, ka iestādes iekšienē vadītājs vienojas ar vecākiem, kā viņiem tiek sniegta informācija. Vai tas būtu afišu veidā izglītības iestādē, e-pastā, slēgtā forumā vai kādā citā formātā. Tā ir vadītāja atbildība un savstarpējā vienošanās ar vecākiem. Sūdzības no vecākiem nav saņemtas ne izglītības iestādē PII “Zīle”, ne pašvaldībā.

Raidījums “Bez Tabu” sazinās ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm, vaicājot, vai viņi akceptējuši klauna iekļūšanu grupiņās?

PII “Zeltrīti”:
Mums pa bērnudārzu viņš nestaigāja. Mums viņš atnesa plakātus, un vienā grupiņā, kas bija blakus, varbūt iegāja. Pa grupiņām vairākām, nē un pa visām, protams, nekādā gadījumā nebija.

PII “Dzīpariņš”:
Nē, mēs visus šos pasākumus saskaņojam un plānojam pusgadu uz priekšu.

PII “Saulīte”:

Nē, nekādā gadījumā. Tas klauns ir tērpā, bērni var baidīties. Svešs cilvēks. Otrkārt, viņam nav nekādas atļaujas atrasties. Bez ārsta izziņas es svešus cilvēkus nelaižu pa grupiņām.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis Juris Zīvarts uzsver, ka vadītājiem ir rūpīgi jāpārdomā, pirms atļaut kādām personām ierasties iestādē un nodarboties ar jelkāda veida aģitāciju, īpaši, tiekoties ar bērniem. Tomēr tā esot iestādes vadītāja atbildība.