Baložos lielā daudzumā izcirsti koki, neinformējot meža speciālistu un pilsētas pārvaldes vadītāju

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

TV3 Bez Tabu raidījuma žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un dažādu problēmu risināšanā.

3 komentāri
Baložos lielā daudzumā izcirsti koki, neinformējot meža speciālistu un pilsētas pārvaldes vadītāju

Raidījums “Bez Tabu” saņem trauksmes ziņu no Baložu pilsētas pārvaldnieka Laura Bergmaņa, ka Baložu pievārtē bez saskaņošanas ar meža speciālistu un, neinformējot viņu, esot nelikumīgi izcirti koki aptuveni pusotra hektāra platībā.

Pagājušajās brīvdienās Ķekavas novada Baložu iedzīvotāji pastaigas laikā no Baložiem uz Olaines novada Medemciema pusi pamanījuši aizdomīgus meža izciršanas darbus pašvaldības mežā. Vēlāk saprotot, ka notiek nevis koku retināšana vai krūmu izciršana, bet gan kailcirte plašā mērogā, iedzīvotāji 10. marta vakarā vērsās pie Baložu pilsētas pārvaldnieka ar sūdzību un lūgumu apsekot teritoriju.

Teritorijas apsekošanas laikā, piedaloties Ķekavas novada mežkopības un meliorācijas speciālistam Ilmāram Krūzem un Baložu pilsētas pārvaldniekam Laurim Bergmanim, secināts, ka teritorijā ir nelikumīgi, patvaļīgi izcirsti ārpus meža zemes augoši koki aptuveni 1,5 ha platībā. Ticis secināts, ka bez nepieciešamajiem saskaņojumiem un dokumentiem (koku ciršanas atļauja, cenu aptauja, domes lēmums par izsoli pašvaldības īpašuma atsavināšanai, izsole) ir strādājusi speciālā meža tehnika, izcērtot visus kokus minētajā teritorijā. Pēc ceļmalā nokrautajiem kokmateriāliem tika secināts, ka kopējais daudzums ir aptuveni 150 kubikmetri apaļkoku, informē Baložu pilsētas pārvaldnieks Lauris Bergmanis.

Saņemot trauksmes zvanus no vietējiem iedzīvotājiem, ka ir izcirsti simtiem koku pašā Baložu pilsētas pievārtē, arī Ķekavas novada domes deputāts Juris Žilko steidzis apskatīt posta darbus. Par redzēto ir sašutis, uzskata, ka vajadzējis šo jautājumu vispirms apspriest, tad darīt. Nozāģētie koki esot ap sešdesmit gadu veci, labi koki. Daudzi ir ap pusmetru diametrā.

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Vītols skaidro, ka viss noticis likumīgi. Ņemot vērā, ka pašvaldība ir apzinājusi tai piederošos nesakoptos īpašumus, tā pakāpeniski pieejamā finansējuma ietvaros un prioritārā secībā veic savu teritoriju sakopšanu. Arī šī degradētā, ar krūmiem un kokiem aizaugusī teritorija Baložos, kuru negodprātīgie iedzīvotāji bija iecienījuši arī kā sadzīves atkritumu izmešanas vietu, jau ilgstoši nav tikusi kopta. Tā pieder pašvaldībai.

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka Baložos, nelielā daļā pašvaldībai piederošajā īpašumā Dzelzs ielā 32, šā gada martā ir veikti plānoti un saskaņoti ārpus meža esošās teritorijas sakopšanas un koku izciršanas darbi.

Pašvaldības uzdevumā tās kapitālsabiedrība ”Ķekavas sadzīves servisa centrs” veic minētās pašvaldības teritorijas sakopšanu – no krūmiem un kokiem tika attīrīta ceļa nomales, grāvis un grāvja nogāzes. Veiktie sakopšanas darbi ir notikuši tikai daļā no pašvaldības īpašuma Dzelzs ielā 32, kas atbilstoši teritorijas plānojumam nav mežs, bet gan ir plānotā jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorija.

Atbilstoši MK noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža zemes īpašniekam ir nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja ciršanas darbus plānots veikt pilsētas teritorijā. Ievērojot šīs prasības, Ķekavas novada pašvaldība 2019. gada 28. janvārī ir saņēmusi atļauju izcirst kokus ārpus meža un sakopt augstākminēto teritoriju. Atļauju izsniedza pašvaldības Īpašumu pārvalde, kas šobrīd pēc pērn novembrī pārvalžu izveides, pārņēma Vides un labiekārtošanas daļas funkcijas.

Šajā gadījumā nebija jārīko publiskā apspriešana, jo atbilstoši šiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža Nr. 27/2012 publisku apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža rīko sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, ja paredzēta koku retināšana publiskajos apstādījumos un parkos. Taču šī teritorija, kurā veikti sakopšanas un koku ciršanas darbi, nav pielīdzināma ne parkam, ne publiskajam apstādījumam.

Ņemot vērā Ķekavas novada domes lēmumu 2017. gadā, šajā pašvaldības īpašumā (Dzelzs ielā 32) plānots nākotnē izveidot tehniskās jaunrades parku. Šajā virzienā strādājot, dome šobrīd ir piesaistījusi jau pirmo uzņēmumu – SIA “SPH Engineering”, kas vēlas izmantot šo pašvaldības teritoriju dronu izmēģinājumiem. Šajā teritorijā novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem būs iespēja nodarboties ar lidmodelisma, drona un bezpiltota lidaparātu izklaides iespējām un izmēģinājumiem. Pašvaldība aicina atsaukties arī citus uzņēmumus, kuriem ir interese darboties Ķekavas novadā un aktuāla vajadzība pēc drošas vietas dronu izmēģinājumiem.

Pašvaldības uzdevumā tās kapitālsabiedrība ”Ķekavas sadzīves servisa centrs” veica minētās pašvaldības teritorijas sakopšanu – no krūmiem un kokiem tika attīrīta ceļa nomales, grāvis un grāvja nogāzes. Veiktie sakopšanas darbi ir notikuši tikai daļā no pašvaldības īpašuma Dzelzs ielā 32, kas atbilstoši teritorijas plānojumam nav mežs, bet gan ir plānotā jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorija.

Atbilstoši MK noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža zemes īpašniekam ir nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja ciršanas darbus plānots veikt pilsētas teritorijā. Ievērojot šīs prasības, Ķekavas novada pašvaldība 2019. gada 28. janvārī ir saņēmusi atļauju izcirst kokus ārpus meža un sakopt augstākminēto teritoriju. Atļauju izsniedza pašvaldības Īpašumu pārvalde, kas šobrīd pēc pērn novembrī pārvalžu izveides, pārņēma Vides un labiekārtošanas daļas funkcijas.

Šajā gadījumā nebija jārīko publiskā apspriešana, jo atbilstoši šiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža Nr. 27/2012 publisku apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža rīko sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, ja paredzēta koku retināšana publiskajos apstādījumos un parkos. Taču šī teritorija, kurā veikti sakopšanas un koku ciršanas darbi, nav pielīdzināma ne parkam, ne publiskajam apstādījumam.

Ņemot vērā Ķekavas novada domes lēmumu 2017. gadā, šajā pašvaldības īpašumā (Dzelzs ielā 32) plānots nākotnē izveidot tehniskās jaunrades parku. Šajā virzienā strādājot, dome šobrīd ir piesaistījusi jau pirmo uzņēmumu – SIA “SPH Engineering”, kas vēlas izmantot šo pašvaldības teritoriju dronu izmēģinājumiem. Šajā teritorijā novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem būs iespēja nodarboties ar lidmodelisma, drona un bezpiltota lidaparātu izklaides iespējām un izmēģinājumiem.

Pieprasījums pēc inženiertehniskās zinātnes speciālistiem turpina pieaugt, tādēļ interešu izglītība, kas atbalsta tehnisko jaunradi, var kalpot par atspēriena punktu bērnu un jauniešu zināšanu veicināšanai. Attīstot tehnisko jaunradi Ķekavas novadā, dome atbalstījusi lokalplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Dzelzs ielā 32, Baložos, kur nākotnē plānots izveidot tehniskās jaunrades centru, kur varēšot nodarboties ar lidmodelismu un droniem.

”Cik man zināms, vairākas personas gan no iedzīvotāju puses, gan deputātu vidus ir vērsušās kā pie VARAM ministrijas, Valsts kontroles u.c. amatpersonām, tā Valsts policijas pārstāvjiem, lai ziņotu par notikumiem un pamatotām aizdomām par pretlikumīgām darbībām, kā arī – lai rastu atbildes uz virkni jautājumu, kuri rodas, vērojot šo situāciju. Arī es pati esmu viena no šīm personām, jo diemžēl neredzu iespēju loģiski un profesionāli šo jautājumu atrisināt pašvaldības ietvaros,” savu sašutumu vēstulē raidījumam “Bez Tabu” pauž Ķekavas novada domes deputāte Agnese Geduševa.

Ņemot vērā šo notikumu izraisīto plašo rezonansi, šodienas, 2019. gada 14. marta, Ķekavas novada domes sēdē domes deputāts Andis Damlics iesniedza priekšlikumu iekļaut darba kārtībā jautājumu par koku masveida izciršanu Dzelzs ielā 32, Baložos. Priekšlikuma būtība bija uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektorei uzsākt dienesta izmeklēšanu par koku masveida izciršanas faktu, nepieciešamības gadījumā izveidot darba grupu šī jautājuma izskatīšanai, un – sniegt ziņojumu par dienesta izmeklēšanā konstatēto nākamajā kārtējā domes sēdē. Debatēs no deputātu puses tika minēti šī notikuma nozīmības un publiskās rezonanses apmēri, kas attiecīgi prasa atbildīgu un aktīvu domes lēmējvaras un pašvaldības darbinieku rīcību. Tika kārtējo reizi atzīmētas arī notikuma kontekstā konstatētās mobinga epizodes pret pašvaldības darbiniekiem (no A.Volanska un E. Melnieka puses). Bet priekšlikums no domes vadības un vairuma koalīcijas deputātu puses tika noraidīts.

”Šāds balsojums tikai apstiprina bažas un aizdomas par visiem iepriekš minēto apstākļu patieso dabu un to tiesiskumu,” atklāj Ķekavas novada domes deputāts Andis Damlics.

Baložu pilsētas pārvaldnieks par notikušo informējis policiju. Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par koku izciršanu uz pašvaldības zemes Baložos. Vai tiks uzsākts kriminālprocess, vēl nevarot pateikt.

 

TOP komentāri

Pievienot komentāru

Lūdzu, ievēro portāla lietošanas noteikumus. Nepiemēroti komentāri tiks dzēsti, bet to autoriem – komentēšanas iespēja liegta!

Lasi vēl