Pērn uz ES ceļiem avārijās dzīvību zaudējuši 26 000 cilvēku

Pievienot komentāru
Pērn uz ES ceļiem avārijās dzīvību zaudējuši 26 000 cilvēku
FOTO: LETA

Eiropas Komisijas (EK) šodien publicētā 2015. gada ceļu satiksmes drošības statistika liecina, ka, neraugoties uz neseno palēninājumu ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazināšanā, Eiropas ceļi joprojām ir drošākie pasaulē.

Pagājušajā gadā uz ES ceļiem dzīvību zaudēja 26 000 cilvēku, kas ir par 5500 mazāk nekā 2010. gadā. Tomēr salīdzinājumā ar 2014. gadu ES līmenī nav nekādu uzlabojumu.

Turklāt Komisija lēš, ka satiksmes negadījumos uz ES autoceļiem 135 000 cilvēku ir guvuši smagas traumas. Sociālās izmaksas (rehabilitācija, veselības aprūpe, materiālais kaitējums utt.) saistībā ar letālajiem ceļu satiksmes negadījumiem un gūtajām traumām tiek lēstas vismaz 100 miljardu eiro apmērā.

Par transportu atbildīgā ES komisāre Violeta Bulca

Katrs bojāgājušais un katrs smagi ievainotais ir nelaime, kas ir jānovērš. Pēdējos gadu desmitos esam guvuši iespaidīgus rezultātus, samazinot ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu, bet pašreizējā stagnācija ir satraucoša. Ja Eiropa vēlas sasniegt savu mērķi – līdz 2020. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu, vēl ir daudz darāmā. Es aicinu dalībvalstis pastiprināt centienus tiesību aktu īstenošanā un kampaņu organizēšanā.

2015. gadā līdzīgi kā iepriekšējos divos gados ES ceļu satiksmes negadījumos vidēji gāja bojā 51,5 cilvēki uz 1 miljonu iedzīvotāju. Pašreizējais palēninājums ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazināšanā (pēc 2012. un 2013. gadā reģistrētā būtiskā samazinājuma 8 % apmērā) ir saistīts ar vairākiem faktoriem, piemēram, lielāku mijiedarbību starp neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem un mehānisko transportlīdzekļu vadītājiem pilsētās.

Neaizsargātie satiksmes dalībnieki (gājēji, riteņbraucēji utt.) arī veido lielu daļu no 135 000 cilvēku, kuri pēc EK aplēsēm ir guvuši traumas ceļu satiksmes negadījumos.

Šī ir pirmā reize, kad Komisija publicē šos skaitļus pēc tam, kad ES dalībvalstis sāka sniegt salīdzināmus un uzticamus datus par ceļu satiksmes negadījumos gūtām smagām traumām. Tas ir pirmais solis ceļā uz Eiropas pieeju attiecībā uz smagām traumām.

Valstu statistikas dati liecina, ka ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits ES valstīs joprojām krietni atšķiras, lai gan šī atšķirība ar katru gadu samazinās. Dažas valstis, kurām parasti ir labi rādītāji, ir panākušas mazāku uzlabojumu, bet trīs no dalībvalstīm, kurās ir vislielākais ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits, ir uzlabojušas ceļu satiksmes drošības situāciju.

ES ceļu satiksmes drošības uzlabošana

Lai sasniegtu ES stratēģisko mērķi — no 2010. līdz 2020. gadam divkārt samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu —, ir jādara kas vairāk.

Dalībvalstis šajā procesā ir nozīmīgākie dalībnieki, jo lielākā daļa ikdienas darbību tiek īstenotas valsts un vietējā līmenī: satiksmes noteikumu ievērošanas nodrošināšana, infrastruktūras attīstīšana un uzturēšana, kā arī izglītojošas un izpratnes veicināšanas kampaņas.

EK iesaistās, ja ir iespējams nodrošināt skaidru ES pievienoto vērtību, piemēram, izmantojot tiesību aktus ceļu satiksmes noteikumu pārrobežu pārkāpumu apkarošanai un nosakot infrastruktūras un transportlīdzekļu tehniskās drošības standartus.

Komisija aktīvi uzrauga situāciju, mudina dalībvalstis panākt labākus rezultātus un palīdz tām šajā darbā, apmainoties ar informāciju, zināšanām, pieredzi un paraugpraksi.

Tehnoloģiskie sasniegumi pēdējo desmit gadu laikā ir ievērojami uzlabojuši transportlīdzekļu drošību. Nozīmīgie jauninājumi un tehnoloģijas, jo īpaši attiecībā uz transportlīdzekļu automatizāciju un savienojamību, ietver sevī lielu nākotnes potenciālu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.

Lasi vēl