Pārmaiņas autovadītāju apliecības iegūšanas procesā; plāno ieviest ilgāku braukšanas eksāmenu

2 komentāri
Pārmaiņas autovadītāju apliecības iegūšanas procesā; plāno ieviest ilgāku braukšanas eksāmenu
FOTO: LETA

Ceļu satiksmes un drošības direkcija (CSDD) sadarbībā ar autoskolām un citiem partneriem uzsākusi autovadītāju apmācību sistēmas izvērtēšanu un izstrādā ieteikumus tās pilnveidei. Vienas no galvenajām iespējamajām izmaiņām saistītas ar autoskolu darbības un apmācības procesa pilnveidi un ilgāku braukšanas eksāmenu.

Nolūkā sniegt plašākas iespējas topošajam autovadītājam demonstrēt savas braukšanas prasmes un iemaņas, kā arī inspektoram pārbaudīt šīs auto vadīšanas prasmes, iespējams, ka līdzšinējo 25 minūšu vietā braukšana ceļu satiksmē varētu ilgt 40 minūtes.

Apmācības process varētu tikt sadalīts moduļos un apakšmoduļos jeb blokos. Patlaban tas ir “vienlaidus” process – ar vienu sākumu un noslēgumu. Sadalīšana blokos jeb starpposmu ieviešana apmācības procesā ļautu šo procesu padarīt elastīgāku – topošajam autovadītājam varētu būt iespējams noteiktā laika periodā apgūt tos tematus, kuri kādu iemeslu dēļ nav apgūti iepriekš. Piemēram, B kategorijai tie varētu būt 11 bloki un piecas nodarbības katrā blokā. Tāpat autoskolu programmas varētu tikt papildinātas ar vairākiem jauniem un aktuāliem tematiem, piemēram, bīstamu situāciju prognozēšana, risku novērtēšana, bagāžas pārvadāšana autobusos, dokumentācijas noformēšana kravu un pasažieru pārvadājumos.

Izmaiņas varētu būt saistībā arī ar autoskolu mācībspēku apmācību – mācībspēku apmācības programmās plānots precizēt saturu un dažiem jautājumiem noteikto nodarbību skaitu, piemēram, praktiskā pedagoģija, pasažieru pārvadājumi un kravas iekraušana, izvietošana un nostiprināšana. Tāpat varētu būt izmaiņas prasībās, kas saistītas ar mācībspēku profesionālo sagatavotību – būtu nepieciešama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Savukārt autoskolu mācībspēku regulārajai atestācijai vairāk varētu izmantot modernās tehnoloģijas – informācijas tehnoloģijas, interaktīvos un video elementus.

Līdzšinējā nodarbību apmeklējuma žurnāla papīra formāta vietā autoskolās varētu tikt ieviests elektroniskais žurnāls. Tādējādi tiku samazināts darbs ar papīriem un administratīvais slogs.

Projektā, kas patlaban tiek apspriests, B kategorijas iegūšanai, teorētiskajai apmācībai paredzētas 55 stundas, braukšanai – 20 obligātās stundas. Patlaban tās ir attiecīgi 54 stundas un 14 obligātās braukšanas reizes. Izmaiņas saistībā ar nodarbību skaitu varētu būt arī citu kategoriju iegūšanai.

Kā skaidro CSDD, uzlabošanas darbs ir uzsākts, un tas turpinās. Par priekšlikumiem šobrīd vēl notiek diskusijas un darba grupa turpina strādāt. Šajā procesā iesaistīta CSDD, autoskolu un profesionālo organizāciju pārstāvji. Plānots, ka izmaiņas varētu būt nākamā gada otrajā pusē, bet pirms tam ar izmaiņām paredzēts iepazīstināt Ceļus satiksmes drošības padomi, partnerus, kā arī izmaiņas jāsaskaņo un jāapstiprina valdībā.

2 komentāri