Realizēs projektu ilgstošo bezdarbnieku iesaistīšanai darba tirgū

0 komentāri
Realizēs projektu ilgstošo bezdarbnieku iesaistīšanai darba tirgū
FOTO: LETA

Tev noteikti jāizlasa

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja šodien, 19.augustā atbalstīja pašvaldības dalību Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā „Personības spēka atgūšanas programma”. Projekta ietvaros plānots ieviest un attīstīt  jaunus sociālos pakalpojumus ilgstošo bezdarbnieku reintegrācijai darba tirgū.

Rīgas domes Labklājības departaments norāda, ka neskatoties uz to, ka reģistrētā bezdarba līmenis samazinās, turpina saglabāties augsts ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars. Ilgstošie bezdarbnieki ir viena no sociālās atstumtības riska grupām, kas pakļautas nabadzības riskam, lielākā daļa no reģistrētajiem bezdarbniekiem ir arī pašvaldības sociālās palīdzības saņēmēji.

Realizējot projektu, tiks sekmēta uz pierādījumiem balstīta sociālo pakalpojumu nodrošināšana un priekšlikumu izstrāde reformu ieviešanai sociālās aizsardzības sistēmā.

Projekta partneri ir Rīgas Sociālais dienests (RSD) un biedrība Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”. Projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar Latvijas Universitātes pētniekiem, Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām un citām nevalstiskajām organizācijām, kuras nodrošinās darba prakses vietas projekta mērķa grupai.

Bezdarbnieki projekta gaitā saņems sociālā darba konsultācijas, psiholoģiskā atbalsta un karjeras konsultācijas, darba terapiju, izmantojot brīvprātīgā darba pieeju nevalstiskajās organizācijās un pašvaldības institūcijās, veselības aprūpes speciālista konsultācijas, kā arī būs iespējas nepieciešamības gadījumā apgūt latviešu valodu un IT lietošanas prasmes.

Projekta kopējās izmaksas paredzētas 750 000 eiro, no kuriem 20% jeb 150 000 eiro segs Rīgas pašvaldība. Projekta īstenošanas laiks plānots 26 mēneši – no 2015.gada 1.janvāra līdz 2017. gada 1.martam.

 

0 komentāri

Vēl šajā sadaļā

Laika ziņas