Uztrauksies – sabojāsi veselību. Kā lai saglabā iekšēju mieru?

0 komentāri

Mūs no visām pusēm māca — ne­uztraucies, tas kaitē veselībai! Vieg­li pateikt, bet kā to ikdienā izdarīt? Tiešām, neuztraukties ir jāmācās. Lūk, daži padomi, kā to varētu darīt. Pa­mē­ģiniet, varbūt iz­do­das…

Necentieties palikt vie­natnē un domāt tikai par savām nepatikšanām. Ap­runājieties ar labestīgu un saprotošu cilvēku par to, kas jūs satrauc. Tas at­vieglos stā­vokli.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Skatīt vairāk

Mēģiniet iemācīties at­­slē­gties no sa­vām rū­pēm. Cen­tieties laiku pa laikam izsar­gāties no nomācošām do­mām, novērst uzmanību no darba vai mājas rūpēm. Dariet kaut ko citu. Nekādā gadījumā savu slikto garastā­vokli nelieciet izjust cil­vē­kiem.

Neļaujiet izpausties dus­mām. Sa­ņemieties un sa­val­dieties pēkšņā dusmu uz­lies­mojumā: pauzes laikā pa­cen­tieties pārdomāt si­tu­āciju. Ša­jā brīdī ie­nāks prātā doma, ka dusmas esošo stā­vokli ne­at­vieglos un būs tikai sā­kums jaunām nepa­tik­ša­nām.

Ieklausieties arī otra cil­vēka do­mās, cieniet tās un paškritiski novēr­tējiet savu viedokli. Saprātīga piekāp­šanās nāk tikai par labu, tur­klāt rada arī cieņu ap­kār­tējos.

Necentieties būt gudrs visās lietās. Nedrīkst aizmirst, ka ikviena cilvēka talants un iespējas ir ierobežotas.

Neesiet pārmērīgi pra­sīgs. Tas, kurš pārmērīgi daudz prasa no citiem, pa­stāvīgi ir uzbudināts. Jūs kļūdāties, ja, pārmērīgi kriti­zējot, mēģināt pāraudzināt vīru (sievu), sa­vus bēr­nus. Pieaugušu cil­vē­ku pār­audzi­nāt ir ļoti grūti, bet jūs (pat neapzinoties) ar to cen­šaties pa­kļaut ap­kār­tē­jos sev. Tāda uzvedība ti­kai iz­raisa sa­šu­tumu un nai­du no citiem. Pacentieties sa­ska­tīt ap­kār­tējos ļaudīs arī labās īpa­šības (tās viņiem noteikti pie­­mīt) un tās sti­mulēt.

Foto: mieru var rast pie dabas krūts

0 komentāri
Ko Ziemassvētkos dāvināt bērniem, lai acīs starotu patiess prieks?

Ko Ziemassvētkos dāvināt bērniem, lai acīs starotu patiess prieks? 1

Ziemassvētki bērniem ir ļoti īpaši svētki – Ziemassvētku vecītis, eglīte, sniegs, piparkūkas, lampiņas, svecītes, dzejoļi un protams – dāvanas! Bez dāvanām bērnam, visticamāk, mūsdienās nav iedomājami Ziemassvētki, jo tieši tāpēc taču tiek rakstītas vēstules vīram uz Ziemeļpolu, lai izstāstītu savas kvēlākās vēlēšanās, ko svētkos gribētu saņemt šogad!

Vēl par šo tēmu

Vēl šajā sadaļā

Laika ziņas