9 jautājumi par pabalstiem

1 komentārs
9 jautājumi par pabalstiem
Foto: Flickr.com/Tax Credits

Tev noteikti jāizlasa

Tagad mammām ir iespēja izvēlēties – saņemt māmiņalgu un būt mājās ar mazo līdz bērna gada vai pusotra gada vecumam. Un valsts atbalsts jaunajiem vecākiem ir kļuvis lielāks, arī tas ir iepriecinošs jaunums!

1. Kādas ir pārmaiņas vecāku pabalstu sistēmā, sākot ar 2014. gada 1. oktobri?

Jaunā kārtība paredz, ka vecāki var izvēlēties – saņemt vecāku pabalstu līdz bērna gada vai pusotra gada vecumam. Ja iz- lemj, ka pabalstu saņems līdz bērna gada vecumam, tad mēnesī pabalsta summa būs lielāka – 60% apmērā no vidējās algas*, ja līdz pusotra gada vecumam, tad tie būs 43,75% no vidējās algas. Vecāku pabalstam vairs nebūs minimālā apmēra (līdz šim minimums bija 171 eiro mēnesī, ja pabalsts pēc aprēķina bija mazāks, piešķīra minimumu). SVARĪGI! Ja ir izdarīta izvēle, lēmumu par pabalsta izmaksas ilgumu mainīt nevar! Jaunie nosacījumi attiecas uz vecāku pabalsta pieprasītājiem, kam pabalsts pirmo reizi par attiecīgo bērniņu tiks piešķirts, sākot ar 2014. gada 1. oktobri.

2. Līdz šim bērna kopšanas pabalstu varēja saņemt tikai tad, kad beidza maksāt vecāku pabalstu. Kā ir šobrīd?

Ja vecāku pabalsts par attiecīgo bērnu pirmo reizi piešķirts pēc 2014. gada 30. septembra, tad papildus vecāku pabalstam tiek piešķirts arī bērna kopšanas pabalsts – 171 eiro mēnesī līdz bērna pusotra gada
vecumam. No bērna pusotra līdz divu gadu vecumam bērna kopšanas pabalsts ir 42,69 eiro mēnesī (tāds pats kā iepriekš). SVARĪGI! Jaunie noteikumi paredz, ka gan vecāku, gan bērnu kopšanas pabalstu piešķir vienam vecākam! Tādēļ vecākiem ģimenē jāvienojas, kurš saņems šos pabalstus.

3. Ja mamma ir izvēlējusies pabalstu saņemt līdz bērna pusotra gada vecumam, bet atsāk strādāt ātrāk, vai viņa saņems vecāku pabalstu un cik tas būs liels?

Jaunums ir tas, ka vecāku pabalstu var saņemt arī tad, ja pabalsta saņēmējs strādā, bet tad no piešķirtās pabalsta summas maksā tikai 30% (piemēram, piešķirtais pabalsts ir 300 eiro mēnesī, strādājot pabalsta apmērs būs 90 eiro mēnesī). Ja mamma kādu laiku ir strādājusi, bet pēc pāris mēnešiem saprot, ka tomēr nestrādās un izmantos bērna kopšanas atvaļinājumu (un bērns vēl nav sasniedzis pusotra gada vecumu), vecāku pabalstu izmaksā 100% no piešķirtā apmēra. Ja pēc kāda laika mamma atkal atsāk strādāt, pabalsts no jauna netiek piešķirts, bet no piešķirtās pabalsta summas atkal maksā tikai 30%. SVARĪGI! Par darba attiecību pārtraukšanu un uzsākšanu VSAA saņem informāciju no Valsts ieņēmuma dienesta, par to vecākam nav jāiesniedz nekādas izziņas! Vecāku pabalstu maksā par iepriekšējo mēnesi (piemēram, septembrī saņem pa- balstu par augustu) – tas tādēļ, lai varētu pārbaudīt informāciju no Valsts ieņēmu- ma dienesta.

4. Ja māmiņa pirms grūtniecības nav strādājusi algotu darbu vai bijusi pašnodarbinātā, vai viņa var saņemt vecāku un bērna kopšanas pabalstu?

Lai māmiņa saņemtu vecāku pabalstu, viņai pabalsta piešķiršanas dienā jābūt darba attiecībās (jābūt darba ņēmējai vai pašnodarbinātajai). Vecāku pabalstu var saņemt arī tētis – ja viņš nedodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bet turpina strā- dāt, tad vecāku pabalsts, kas par attiecīgo bērnu pirmo reizi piešķirts pēc 2014. gada 30. septembra, ir 30% no piešķirtā pabal- sta apmēra (līdz bērna gada vai pusotra gada vecumam). SVARĪGI! Ja jaunā māmiņa nav darba attiecībās un nav saistīta ar bērniņa tēti, tad viņa līdz bērna pusotra gada vecumam saņem tikai bērna kopšanas pabalstu (171 eiro mēnesī).

5. Ja pēc bērna piedzimšanas tiek likvidēta darbavieta, kurā māmiņa līdz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam ir strādājusi, vai mamma varēs saņemt vecāku pabalstu?

Ja mamma ir vecāku pabalsta saņēmēja (pabalsta piešķiršanas dienā ir darba attiecībās) un tiek atbrīvota no darba, tad vecāku pabalstu viņa turpinās saņemt piešķirtajā apmērā. SVARĪGI! Ja darbavieta tiek likvidēta vai beidzies terminētā darba līguma termiņš grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, tad vecāku pabalsts netiks piešķirts! Mamma līdz bērna pusotra gada vecumam saņems tikai bērna kopšanas pabalstu (171 eiro mēnesī).

6. Ja vecāku pabalstu saņem mamma, bet pēc kāda laika vecāki izlemj, ka pabalstu vēlas saņemt tētis, vai lēmumu var mainīt?

Jā, tas ir iespējams. Tikai nevar mainīt lēmumu par vecāku pabalsta saņemšanas ilgumu. Ja mamma ir izlēmusi pabalstu saņemt līdz bērna gada vecumam (60% apmērā no vidējās algas), tad arī tēvs pabalstu var saņemt tikai līdz bērna gada vecumam. Iespējams, 30% no tēva algas ir vairāk nekā 60% no mammas algas. SVARĪGI! Internetā pieejams pabalstu kalkulators (manasfinanses.lv/kategorijas/ kalkulatori), kas palīdzēs aprēķināt ar bērna gaidīšanu, piedzimšanu un audzināšanu saistītos valsts pabalstus!

7. Ja bērns ir dzimis ārzemēs, bet pēc bērna piedzimšanas ģimene atgriežas Latvijā, vai māmiņa var saņemt vecāku un bērna kopšanas pabalstu?

Tad, kad vecāks pieprasa vecāku pabalstu, viņam Latvijā ir jābūt darba attiecībās un jābūt sociāli apdrošinātam. Ja mamma Latvijā nav strādājusi un pabalsta piešķiršanas dienā nav darba attiecībās, tad vecāku pabalstu saņemt nevar. Māmiņa, kurai mazulis dzimis ārpus Latvijas, atgriežoties uz dzīvi Latvijā, var saņemt valsts sociālos pabalstus – bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalstu. SVARĪGI! Lai saņemtu valsts sociālos pabalstus, mammai ir pastāvīgi jādzīvo Latvijā. Ir svarīgi to pierādīt (deklarētā dzīvesvieta vien par to neliecina) – bērnam Latvijā jāiegūst personas kods, jāstājas ārsta uzskaitē, regulāri jāapmeklē ārsts utt.

8. Ja ģimenē ir piedzimuši dvīņi (vai trīnīši), vai bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalsts ir lielāks?

Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram ir personas kods. Par katru bērnu piešķir 421,17 eiro lielu piedzimšanas pabalstu, tātad par dvīņiem tas būs 842,34 eiro, par trīņiem – 1263,51 eiro. Līdz bērnu pusotra gada vecumam pie bērna kopšanas pabalsta ir piemaksa 171 eiro mēnesī par katru nākamo vienās dzemdībās dzimušo bērnu. Tātad dvīņu vecāki līdz bērnu pusotra gada vecumam

9.Vai tad, ja mamma ir bērna kopšanas atvaļinājumā un, piemēram, ir radošas profesijas pārstāve, viņa var saņemt autoratlīdzību?

Ja par autoratlīdzību tiek maksāts tikai ienākuma nodoklis, tad informācija par to uz VSAA netiek sūtīta.

1 komentārs

TOP komentāri

  • vesma cakstina
    0

    vesma cakstina

    lielakiem berniem skolas vecuma berniem lidz 12 klaseij butu brivpusdienas jo laukos ir tas lielais bezdars un nabadziba.un butu labi la labklajibas binitrija ari atbalstitu lauku skolas un palielinatu bernu pabalstu 11-100 .

    30.01.2015 11:21

Vēl par šo tēmu

Vēl šajā sadaļā

Laika ziņas